slide-interna-1.jpg

Czech Republic

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
(Office for Government Representation in Property Affairs - OGRPA)

Headquarters:

Rašínovo nábřeží 390/42
128 00 Praha 2
Czech Republic

www.uzsvm.cz